Kontakt

PROIZVODNJA I VELEPRODAJA:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET ZDRAVE HRANE SUNCOKRET D.O.O. HAJDUKOVO
Adresa: Kaštelj put 4b, 24414 Hajdukovo, Srbija
Tel: +381- 24/4758-052 (radnim danima od 07 do15h)
Fax: +381-24/4758-052
E-mail: office@suncokret.rs

MALOPRODAJA I ONLINE PRODAVNICA:

SUNČEV CVET
Adresa: Petra Drapšina 17, 24000 Subotica
Tel: 024/534-485 (radnim danima od 08 do19h)
E-mail: prodavnica@granum.rs

PIB: 100853542
MB: 08178003
Račun: ProCredit Bank A.D.- Beograd 220-0000000128167-02